Μην τα χάσετε

Πολιτικά Πρωτοσέλιδα

 

 

Από το 2010 η ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών

 
 
Από τα μέσα του 2010 και μετά αναμένεται -υπό προϋποθέσεις- η ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα
 
 

Από τα μέσα του 2010 και μετά αναμένεται -υπό προϋποθέσεις- η ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το τελευταίο 1,5 χρόνο η οικοδομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση έντονης διόρθωσης με τις επενδύσεις σε κατοικίες να μειώνονται κατά 29% το 2008, αντανακλώντας τις συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ακινήτων κατά την ίδια περίοδο.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι περίοδοι οικονομικής ύφεσης που συνοδεύονται από σημαντικές διορθώσεις στην οικοδομική δραστηριότητα είναι περισσότερο παρατεταμένες και διαρκούν τέσσερα έως πέντε χρόνια (μελέτη για 18 χώρες του ΟΟΣΑ, Σεπτέμβριος 2008).

Δεδομένου ότι η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα διανύει τον δεύτερο χρόνο συρρίκνωσης, είναι κρίσιμο να εκτιμηθεί η έκταση των υφιστάμενων ανισορροπιών στην αγορά, καθώς και ο περαιτέρω χρόνος που θα απαιτηθεί για τη διόρθωσή τους, προκειμένου να γίνει ορατό το χρονικό σημείο ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων, επισημαίνει η ΕΤΕ.

Η εκτίμηση του αδιάθετου αποθέματος νεόδμητων κατοικιών καθώς και των δυνατοτήτων απορρόφησής του, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξαγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς καθώς και για την εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών της.

Οι αναφορές τους τελευταίους μήνες για την ύπαρξη ενός αποθέματος νεόδμητων κατοικιών της τάξης των 200-250 χιλιάδων εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για το βάθος και τη χρονική έκταση της διόρθωσης.

Η ζήτηση κατοικιών ανήλθε σε 112.000 ετησίως την περίοδο 1998-2007, συγκριτικά με έναν 25ετή μέσο όρο της τάξης των 93.000 κατοικιών. Η διστακτική αντίδραση των κατασκευαστών κατά την περίοδο 1999-2002, δημιούργησε συνθήκες πλεονάζουσας ζήτησης η οποία εξισορροπήθηκε σταδιακά μέχρι τα μέσα του 2005, οπότε η αγορά εκτιμάται ότι βρέθηκε σε ισορροπία.

Οι θετικές προσδοκίες για την ανθεκτικότητα της ζήτησης σε συνδυασμό με την επιβολή του ΦΠΑ στις κατασκευές εξώθησε σε πρωτόγνωρα ύψη την έκδοση οικοδομικών αδειών το 2005 (80% πάνω από το 10ετή τους ετήσιο μέσο όρο). Κατά συνέπεια, η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό κατά τη διετία 2006-2007, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια κάμψης της ζήτησης κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2006.

Το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης και ειδικά η έξαρση της αβεβαιότητας και η αυξητική τάση του κόστους δανεισμού μετά το Σεπτέμβριο του 2008, επέτειναν την αποδυνάμωση της ζήτησης οδηγώντας το απόθεμα των αδιάθετων ακινήτων στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 137.000 κατοικιών το 2008.

Το επίπεδο αυτό, αν και εξαιρετικά υψηλό, αντιστοιχεί σε 2,3% του συνολικού αποθέματος κατοικιών, συνιστώντας μια ανισορροπία πολύ μικρότερου μεγέθους, συγκριτικά με τα επίπεδα της τάξης του 4% και 9% στα οποία ανέρχονται τα αποθέματα απούλητων κατοικιών σε Ισπανία και Ιρλανδία αντίστοιχα, λέει η Εθνική.

Βασιζόμενοι σε ένα σενάριο που υποθέτει κάμψη του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος (-1,2% το 2009 σε ετήσια βάση) και αύξησή του κατά 1% το 2010, διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στα τρέχοντα χαμηλά τους επίπεδα και αύξησή τους κατά 0,50% το 2010 και σωρευτική μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 10% τη διετία 2009-2010, το απόθεμα αναμένεται να περιοριστεί στο επίπεδο των 70.000 κατοικιών, περίπου, στα τέλη του 2009.

Στα μέσα του 2010 θα μειωθεί στις 40.000 κατοικίες, σηματοδοτώντας και τη διακοπή της πτωτικής τροχιάς στην οικοδομική δραστηριότητα για πρώτη φορά από το α΄εξάμηνο του 2007.

Με βάση αυτό το σενάριο, η οικοδομική δραστηριότητα θα αφαιρέσει 1,6%ς από τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 2009 και θα έχει οριακά θετική συνεισφορά το 2010, ενώ η απασχόληση στον κλάδο θα μειωθεί περαιτέρω κατά 34.000 άτομα.

 
 

ADVERTISING

SHARE:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕWS 24/7 ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ

NEWSLETTER