Μην τα χάσετε

Πολιτικά Πρωτοσέλιδα

 

 

Ανθεκτικές οι τράπεζες

 
 
Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει ακόμη και στις πλέον ακραίες διαταράξεις, διαπιστώνει έκθεση της ΤτΕ
 
 

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει ακόμη και στις πλέον ακραίες διαταράξεις , διαπιστώνει η πρώτη Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Ωστόσο απαιτείται επαγρύπνηση καθώς όπως επισημαίνεται "η αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας παραμένει υψηλή παρά την ύπαρξη ορισμένων ενθαρρυντικών ενδείξεων."

Η άσκηση προσομοίωσης σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εννέα τραπεζών οι οποίες αποτελούν το 80% του ενεργητικού του συνόλου των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατέληξε σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σκοπός της άσκησης αυτής που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις ενός ακραία αρνητικού μακροοικονομικού σεναρίου για την Ελλάδα του οποίου οι υποθετικές παραδοχές εκκίνησης προέβλεπαν σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά 3% τα επόμενα δύο χρόνια, με ταυτόχρονη αύξηση των επιτοκίων κατά 4%. Υπό τις συνθήκες αυτές εκτιμήθηκε ότι τα καθυστερούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών θα εμφάνιζαν αύξηση από το 5% του συνόλου των χορηγήσεων που ήταν στο τέλος του 2008 στο 12,7% στις 31.12.2010.

Στο μεταξύ όμως η ΤτΕ διαπιστώνει ότι το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2009 αγγίζοντας το 6%. Συνακόλουθα, η εξέλιξη αυτή όπως επισημαίνει η ΤτΕ, μολονότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν σημαντικού ύψους εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση.

πιπροσθέτως, η Έκθεση διαπιστώνει ότι στο πρώτο τρίμηνο του έτους το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 0,5%, λόγω του αυξημένου κόστους άντλησης κεφαλαίων από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 και μετά καθώς και της υποχώρησης του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομείωσης στις αναδυόμενες αγορές που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, διαπιστώνεται ότι με τις πλέον ακραίες παραδοχές επιδείνωσης της κατάστασης στις χώρες αυτές, στο τέλος του 2010 το μέσο ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση θα τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το υφιστάμενο στο τέλος του 2008, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θα δεκαπλασιαστεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως η δυνατότητα απορρόφησης της ζημιάς που θα προέκυπτε για τις ελληνικές τράπεζες εντός της προσεχούς διετίας, ως αποτέλεσμα της επαλήθευσης των ακραίων αυτών σεναρίων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κέρδη που θα εμφανίσουν οι τράπεζες σ΄αυτό το διάστημα.

Για τις ανάγκες της άσκησης πάντως θεωρήθηκε κατ΄υπόθεση ότι τα προ φόρων κέρδη θα υποχωρήσουν κατά 15% το 2009 και στην συνέχεια το 2010 αυξηθούν κατά 10%. Υπενθυμίζεται πάντως ότι μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2008 και του αντίστοιχου διαστήματος φέτος τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 85,3% σε επίπεδο τραπεζών και κατά 51,3% σε επίπεδο Ομίλων.

 

(Πηγή: ΑΠΕ)

 

ADVERTISING

SHARE:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕWS 247 ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ

NEWSLETTER