Μην τα χάσετε

Πολιτικά Πρωτοσέλιδα

 

 

Εγκατάσταση νέων γεωργών: Έως 31 Δεκεμβρίου η περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης

 
 
 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 11562/15-12-2016 Απόφαση με θέμα : «2η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016’’».

 

Σύμφωνα με αυτή:

α) Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης - φακέλου υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 23-12-2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23-12-2016.

β) Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως  και 31-12-2016.

γ) Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 16-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στo Κεφάλαιο Γ.

δ) Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ημερομηνία για την επιλεξιμότητά τους, έχουν το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους χωρίς συνέπειες, μέχρι τις 31-12-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της κρίσιμης για την επιλεξιμότητά τους ημερομηνία.

Το τέταρτο σημείο αφορά περιπτώσεις όπως π.χ.

-Υποψήφιος ο οποίος έκλεισε το 41ο έτος του στις (π.χ.) 20.11 (δηλαδή κατά τη διάρκεια της πρόσκληση, δηλαδή μετά τις 31.10) ή π.χ.

-Υποψήφιος για τον οποίο κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης (δηλαδή μετά τις 31.10) παρήλθαν οι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία είχε χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενος.

-Όλοι αυτοί λοιπόν που δεν μπόρεσαν να οριστικοποιήσουν με υπαιτιότητα που δεν οφείλεται σε αυτούς έχουν το δικαίωμα οριστικοποίησης της αίτησης τους μέχρι 31.12.16

Ολόκληρο το κείμενο της τροποποίησης  με αριθ. πρωτ. 11562/15-12-2016  μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  www.patt.gov.gr (Έργα/Προγράμματα -> Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) και  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr.

Για περαιτέρω  πληροφόρηση:

Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών

Τηλ.: 2132065768, 2132065767

Ε-mail: pagona.kalliora@patt.gov.gr, andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων

Πηγή εικαστικού: www.freepik.com

 

 

ADVERTISING

SHARE:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕWS 24/7 ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ

NEWSLETTER
Best of Network