Μην τα χάσετε

Πολιτικά Πρωτοσέλιδα

 

 

Ενα βήμα πιο κοντά στις διεθνείς αγορές η Alpha

 
 
Βελτίωση ρευστότητας με προνομιακούς όρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξασφάλισε η Alpha Bank, μέσω του «εργαλείου» της τιτλοποίησης δανειακού της χαρτοφυλακίου, ύψους 320 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά στοχεύουν στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και θα δοθούν σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς.
 

Ενα ακόμη βήμα, προς τη σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας της στις διεθνείς χρηματαγορές βρίσκεται η  Alpha Bank, η οποία μέσω της τιτλοποίησης δανειακού της χαρτοφυλακίου για ΜμΕ, πέτυχε την άντληση ρευστότητας με προνομιακούς όρους.

 

Με απλά λόγια, η Αlpha Bank κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την άντληση κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους και να ενισχύσει τη ρευστότητά της, μέσω της παροχής εγγυήσεων προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, κάνοντας χρήση του «εργαλείου» των τιτλοποιήσεων. Δηλαδή, της παροχής εγγυήσεων μέσω τίτλων που εκδίδονται από δανειακό της χαρτοφυλάκιο, εν προκειμένω αξίας 320 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Δημ. Μαντζούνη, “η επιτυχής ολοκλήρωση της τιτλοποιήσεως δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τραπέζης για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και της ∆ιεθνούς Επενδυτικής Τραπέζης, αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και τους Πελάτες της”.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Τράπεζας έχει ως εξής:

“H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 320 εκατ. ευρώ, μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη και σε ∆ιεθνή Επενδυτική Τράπεζα.

Η Citibank ενήργησε ως Συντονιστής της Εκδόσεως.

Η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει το στρατηγικό σχεδιασμό της Alpha Bank για συνεχή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης και περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της. Επιπλέον, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, με στόχο την απόκτηση σταθερής προσβάσεως σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η Τράπεζα, μέσω της συναλλαγής, αξιοποιεί μέρος του ελληνικού χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και προς Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως, αποκτώντας πρόσβαση σε πηγές χρηματοδοτήσεως με προνομιακούς όρους προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Η στόχευση σε ανερχόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, και αποτελεί προτεραιότητα για την Alpha Bank.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ως θεσμός εγγυοδοσίας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, συνεχίζουν, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, να στηρίζουν την προσπάθεια της Alpha Bank για την παροχή χρηματοδοτήσεως προς ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το 25% του συμφωνηθέντος χρηματοδοτικού πακέτου θα διοχετευθεί σε δράσεις για την ενίσχυση της εργασίας των νέων”.

 
Περισσότερα: Τράπεζες

ADVERTISING

SHARE:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕWS 24/7 ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ

NEWSLETTER