Μην τα χάσετε

Πολιτικά Πρωτοσέλιδα

 

 

Σε άλλα χωράφια μπαίνει η ΔΕΗ για να αποφύγει τη συρρίκνωση

 
 
Νέο business plan προς αναζήτηση εσόδων που θα υποκαταστήσουν τις απώλειες από τον τομέα του ηλεκτρισμού
 

Νέες δραστηριότητες, γεωγραφική επέκταση και συμπράξεις με άλλες εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει το business plan που εκπονεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ με στόχο να αναζητήσει νέα έσοδα και δραστηριότητες που θα υποκαταστήσουν τις απώλειες στο core business του ηλεκτρισμού.

 

Βεβαίως ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων της εταιρείας θα παραμείνει, ακόμη και μετά την πλήρη ανάπτυξη των νέων δράσεων, επικεντρωμένος γύρω από την ενέργεια. Ωστόσο στόχος της επιχείρησης είναι να αξιοποιήσει το brand name και να επιτύχει ανοίγματα που θα αντισταθμίσουν εν μέρει την αναπόφευκτη απώλεια μεριδίου αγοράς στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ο στόχος που έχει περιγραφεί επισήμως από τη διοίκηση της επιχείρησης είναι η ΔΕΗ από μια εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ρεύματος είναι να εξελιχθεί σε εταιρεία ανάπτυξης και προώθησης σύνθετων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο το business plan που εκπονείται από τα επιτελικά στελέχη της εταιρείας περιλαμβάνει  τουλάχιστον 8 νέες δραστηριότητες που αποτελούν εν δυνάμει πεδία συνεργασιών είτε με τη μορφή κοινοπραξιών (Joint Ventures) είτε με τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων ειδικού σκοπού (SPV’s).

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

1.      Διείσδυση στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου τόσο στο ηπειρωτικό σύστημα, όσο και στα νησιά

2.      Ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών Εξοικονόμησης Ενέργειας στους πελάτες της εταιρείας

3.      Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε υψηλών τεχνολογικά προδιαγραφών ηλεκτροπαραγωγικό εξοπλισμό  (όπως αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι και ηλεκτρογεννήτριες) και σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους

4.      Παροχή υπηρεσιών διοίκησης και επίβλεψης κατασκευής ενεργειακών έργων στο εξωτερικό σε συνεργασία με τρίτους

5.      Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κυρίως στα νησιά

6.      Διείσδυση στην αγορά της ηλεκτροκίνησης

7.      Μεγαλύτερη διείσδυση στις ΑΠΕ και ενεργοποίηση σε κλάδους όπως γεωθερμία, βιομάζα και καύση σκουπιδιών

8.      Ενδυνάμωση, μέσω θυγατρικών, της παρουσίας της εταιρείας σε γειτονικές αγορές του εξωτερικού και συμμετοχή σε επιλεγμένα ενεργειακά projects

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με τους δανειστές, η εταιρεία θα πρέπει να μην έχει μερίδιο αγοράς άνω του 50% μέχρι το 2020, ενώ στο πλαίσιο της απόφασης του ευρωδικαστηρίου για τους λιγνίτες θα πρέπει να παραχωρήσει το 40% των μονάδων λιγνίτη.

 
Περισσότερα: ΔΕΗ

ADVERTISING

SHARE:

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕWS 24/7 ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ

NEWSLETTER